Historia seksualności – podstawowe informacje

Często to, jak spostrzegamy związek  naszych rodziców, staje więc ważną wskazówką co do naszego obrazu własnego związku i seksu niestety. Warto zatem podzielić się swą historią z partnerem – i nie pomijać szczegółów seksualnych. porównując to, jak oboje dowiedzieliście się o seksie, z łatwością dostrzeżecie, jakie wyzwania i radości czekają was samych. Warto w tym celu zadać partnerowi czy partnerce takie pytania, jak na przykład to, jaki był stosunek rodziców do nagości, albo czy pamięta on albo ona jakieś incydenty, zdarzenia, które mogą mieć związek z pożyciem seksualnym rodziców. Ważne jest także  podejście rodziców do zabawy, moralności, do rozrywek mimo wszystko. Jak traktowali się członkowie rodziny – z wzajemnym szacunkiem, miłością i troską, czy odwrotnie – w domu panował krzyk i agresja połączona z napięta atmosferą? Ważne są wszelkie ukryte wskazówki, jakie prawdopodobnie odebraliśmy z domu, a które dotyczyłyby seksu. one naznaczają nasz stosunek do własnego ciała na całe życie.